امروز و ساعت دقیقه می باشد.

سایت تفریحی خاطره ساز

آوای عشق
ژسـت هایی بـرای شـروع عـکاسی

ژسـت هایی بـرای شـروع عـکاسی


ژسـت هایی بـرای شـروع عـکاسی گـروهی از افـراد  وقتی در محیطی کار می کنید که تعداد زیادی همکار دارید و دوست دارید در ایامی از سال با هم عکس یادگاری بگیرید سعی کنید از این…


تبلیغات 300 در 250 پیکسل در خاطره ساز