امروز و ساعت دقیقه می باشد.

سایت تفریحی خاطره ساز

آوای عشق
یک تمرین خوب برای افزایش میل جنسی

یک تمرین خوب برای افزایش میل جنسی


تمرین برای بهبود میل جنسی
اولین مرحله از چرخه جنسی داشتن رغبت جنسی به فرد مقابل است. زنان دوست دارند اغوا شوند، دوست دارند بدانند بخاطر اینکه آنها را دوست دارید با آنها ارتباط جنسی برقرار می کنید نه از سر ناچاری و نه برای ارضا شدن خودتان. این حتی شما را در موقعیت ضعیف تری قرار می دهد، چون رابطه جنسی مثل یک نیاز یک طرفه می شود یعنی مرد تقاضا می کند و زن عرضه می کند که حالت متعادلی نیست.

بیشتر
تبلیغات 300 در 250 پیکسل در خاطره ساز
چت روم